Välj typ av ansökan

Här söker du plats för ditt barn i verksamhet på dagtid och verksamhet på obekväm arbetstid (nattverksamhet).

Om du har behov av omsorg på obekväm arbetstid ska behovet vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg/schema från din arbetsgivare.

Vill du söka plats för ditt barn i sverigefinsk förskola, väljer du Hällby förskola som ett av dina alternativ.

  Sök förskoleverksamhet här eller - Sök nattverksamhet barn 1-5 år här